Lär känna din guide - kurs med rosie begtsson

Lär känna din guide

Vi har alla guider som följer oss i livet. De är ett stöd för oss men oftast märker vi dem inte.

Denna helg bygger på hur du ska få kontakt med din manliga och din kvinnliga guide. De har olika syften för oss. Den kvinnliga lär oss vara mer uppmärksamma på våra känslor medan den manliga hjälper oss framåt aktivt sett men han gör inte jobbet åt oss utan är det stöd som vi ofta behöver i olika situationer. Efter du har etablerat kontakten med dina guider kommer vi att arbeta med olika situationer där dina guider är med.
Du kommer att få lära dig känna igen din guide, hur den känns och på vilket sätt den kommunicerar med dig, i vardagen, kanske när du är stressad. Vi kommer att besöka ett tidigare liv som du och guiden haft tillsammans. Du kommer att få se vad ni haft för relation i det livet. Ibland dyker det upp oseriösa guider. Du får olika hjälpmedel för att lära dig identifiera din guide.

Vi har våra guider så länge de har något att lära oss, sedan går de och ställer sig bakom oss, som stöd och en ny guide kommer. Du får lära dig ta emot den nya guiden och släppa taget om den gamla.
Välkommen på en spännande kursdag där du stiftar bekantskap med din guide.

Max 8 deltagare

Pris: 1500:- arbetsmaterial ingår.

Rosie Kitti (Tidigare Bengtsson)

>> Till bokning & kontakt [ Klicka här ]