Tarot kurs

Tarot Kurs i två varianter

Kurs 1 : Tarot kurs

Tarot är ett gammalt kunskapssystem som under århundraden använts och undervisats i hemlighet. Symbolerna är ofta gömda i esoteriska bilder.

Tarot är ett redskap som kan användas för att orientera sig på vägen mot större medvetenhet. Tarot kan vara en vägledare till sitt inre jag. Rätt använd, ger Tarot insikt i och nya perspektiv på varje oklar situation

Precis som vi använder en spegel för att studera vårt yttre så kan vi använda Tarotkorten för att nå in till vårt inre. Det är en resa, full av äventyr. Tarotkorten kallas även för själens spegel.

Denna helg kommer vi att bekanta oss med de 78 kort som en Tarotlek består utav. De är indelade i de 22 kort som Stora Arkanan består av numrerade från 0-XXI, 16 klädda kort och 40 kort i den Lilla Arkanan.

Tarotkorten kan vara ett hjälpmedel i din vardag och som avlastning i din medialitet.

Boende ordnas och bekostas av eleven själv, Vi hjälper till med tips på bra hotel

I kursen igår : Tarotkort och arbetsmaterial

För mer information och bokning. Kontakta-> Rosie Bengtsson – Klicka här

 

Kurs 2 : Medial utveckling med Tarot som hjälpmedel

Att förstå min medialitet så som den är och inte försöka lägga andras värderingar i den utan låta mina egna komma fram. Att lita till det jag känner, ser eller hör. Att förstå hur vi påverkas av egot och samtidigt kunna skilja på det och intuition är viktigt i våra liv. Vi har alla ett unikt symbollexikon, vilket vi tränar på att lära oss tolka. Att jämföra med: översätta från ett språk till ett annat.

Fokus på denna kurs är att lära oss använda Tarotkorten som hjälpmedel. Där vårt symbollexikon hela tiden aktiveras genom varje bilds symbol. Tarot är ett gammalt kunskapssystem som under århundraden använts och undervisats i hemlighet. Symbolerna är ofta gömda i esoteriska bilder.

Tarot är ett redskap som kan användas för att orientera sig på vägen mot större medvetenhet. Tarot kan vara en vägledare till sitt inre jag. Rätt använd, ger Tarot insikt i och nya perspektiv på varje oklar situation.

Precis som vi använder en spegel för att studera vårt yttre så kan vi använda Tarotkorten för att nå in till vårt inre. Det är en resa, full av äventyr. Tarotkorten kallas även för själens spegel.

Denna helg kommer vi att bekanta oss med de 78 kort som en Tarotlek består utav. De är indelade i de 22 kort som Stora Arkanan består av numrerade från 0-XXI, 16 klädda kort och 40 kort i den Lilla Arkanan. Tarotkorten kan vara ett hjälpmedel i din vardag och som avlastning i din medialitet.

I Kursen ingår arbetsmaterial som skrivblock, penna och Tarotkort. Boende ordnas och bekostas av eleven själv, Vi hjälper till med tips på bra hotel

För mer information och bokning.  Kontakta-> Rosie Kitti (Tidigare Bengtsson) – Klicka här