Medial utveckling

Medial utveckling

Medial förmåga är något som vi alla har men av olika anledningar stängt till om. Även om vi har den i grunden så kommer inte alla att använda den yrkesmässigt men den kan vara både en hjälp och vägledning i ditt liv genom att du lär dig följa din intuition och att förstå din medialitet så som den är och inte försöka lägga andras värderingar i den utan låta dina egna komma fram. Att lita till det du ”känner”, ”ser” eller ”hör”.

Fokus på denna kurs är just att finna ditt eget sätt som förstärker Din intuition. Vi tittar lite kort närmare på tarot, numerologi, astrologi men även energier och dess fält runt oss. I mån av tid. Du får även stifta bekantskap med din guide. Att förstå hur vi påverkas av egot och samtidigt kunna skilja på det och intuition är viktigt i våra liv. Vi har alla ett unikt symbollexikon, vilket vi tränar på att lära oss tolka. Att jämföra med: översätta från ett språk till ett annat.

Kurserna har ca. 6 – 10 deltagare i en grupp då jag vill hinna jobba med alla.

>> Till bokning & kontakt [ Klicka här ]