Parrelation

Parrelationskurs

Parrelationskurs är ett alternativ för er som vill förstärka er relation, skapa större förståelse för varandras blockeringar och hjälpas åt att lösa dem. Kursen bygger på enskilda par. Ni sitter alltså inte i någon grupp.

Det handlar inte om att bli kvitt rädslor och ilska utan lära sig att fortfarande ha känslor och samtidigt kunna hantera sin situation och däremed utveckla och förstärka relationen.

Något som vi jobbar mycket med är speglingar. I en relation är vi ofta varandras speglar och därigenom kan vi lära känna oss själva och våra negativa egenskaper. På så sätt kan vi även släppa de begränsningar som stör relationen. Genom denna process påbörjar ni ett arbete med er själva vilket är så kallat hjälp till självhjälp i er relation.

 

>> Till bokning & kontakt [ Klicka här ]