Mediumskap

 

Utbildning i mediumskap

Utbildningen riktar sig till dig som vill undersöka om du har förmågan att arbeta med det som ingår i mediumskap. Bland annat healing, kontakt med andra sidan (hur du bjuder in, kommunicerar och förmedlar informationen från andevärlden), psykometri (avläsning av föremål – palla föremål innehåller information), tidigare liv (genom att se på en annan människa kan du se deras tidigare liv), trans med mera.

Ett medium är någon som är en kanal för information, oftast från andevärlden men också från en människas personliga liv. Ett medium har som uppgift att guida medmänniskor till högre insikter för att kunna leva i harmoni med sig själv och omvärlden. Fokus på kursen ligger till stor del på självmedvetenhet och kommunikation, eftersom det är viktiga faktorer när man arbetar med människor som söker hjälp hos till ett medium.

Du får lära dig att:

– hålla privatsittningar

– metodik för bemötandet av människor

Du får under kursens gång stöd i utvecklingen av eventuella förmågor samt hjälp att lära dig hur dessa förmågor kan användas i olika sammanhang.

Under kursens gång har du tillgång till coaching och stöd i utvecklingsarbetet.

Mellan kurserna får du uppgifter att arbeta med för att i skarpa situationer öva på de tekniker du lärt dig under de olika delkurserna samt för att skaffa dig viktig erfarenhet för att kunna fortsätta med nästa kurssteg.

Kursen kommer att ge dig intressanta kunskaper om dig och dina förmågor. Du kommer att hitta dina mediala förmågor för att sedan kunna använda dem vidare i livet på det sätt du själv väljer.

>> Till bokning & kontakt [ Klicka här ]