mediumskap i vardagen

Medium

Livet är en skola som vi får uppleva gång på gång tills vi lärt oss våra läxor, kanske kan det ibland vara svårt att ta in allt som händer oss och det kan kännas tungt och jobbigt för en stund. Min mediala gåva har jag valt att använda för att hjälpa människor i situationer där det behövs vägledning. En sittning hos mig börjar med att jag gör en kort presentation om hur jag jobbar för att du skall förstå.

Det kan låta ungefär så här:
Jag är född med ett seende, det som visar realistiska bilder från ditt liv för mig, ungefär så som du ser på tv men skillnaden här är att jag har ingen text eller ljud så jag måste tolka det jag ser, vilket kan vara svårt ibland. Det blir en stumfilm för mig som utspelar sig. Vidare så har jag mitt symbolseende, ett sätt som jag utvecklat för att kommunicera med dom på andra sidan. Symboler som jag får, skall tolkas till händelser i ditt liv och som även berättar för mig om hur du är som människa. Låter kanske invecklat för den som inte är insatt men det är ett enkelt sätt att kommunicera på. Till sist så har jag dom som kommer från andra sidan men du kanske inte ser dom utan det blir jag som får presentera dom på ett sätt som förhoppningsvis gör att du kan identifiera personen. Där är jag kritisk och det vet dom där uppe så oftast får jag något konkret från dom som kommer. T.ex. Ett barndomsminne eller kanske något som du ärvt. Ja det kan vara något annat personligt som bara du känner till och den som kommer. Vet här att många har förväntningar på att det skall komma någon från andra sidan och jag får ibland göra någon besviken där, för jag kan aldrig bestämma om den eller den skall komma utan det är något som vi får se under sittningen.

Du får gärna spela in vårt samtal för att senare kunna gå tillbaka och lyssna, då det kan vara svårt att minnas allt som sägs under sittningen. Det ger dig också möjlighet att fundera över vad du fått till dig hos mig.
Du som inte har möjlighet att komma till mig kan få konsultation via telefon. Övrigt enligt överenskommelse.

O.B.S ! Jag svarar inte på frågor om hälsa då jag inte har utbildning inom det området och jag anser att det är etiskt fel att ge svar även om jag har ett seende, sen är jag också en vanlig människa som kan göra feltolkningar

 

/Rosie