Personlig utveckling

Personlig utveckling

Vill du förändra dig men vet inte hur? Kanske kan du inte sätta fingret på vad som stör dig?

Även om vi kanske är nöjda med oss själva i stort så finns det något som vi känner hindrar oss i vår vardag. Begränsningar som av någon anledning alltid dyker upp i vissa situationer. Till exempel i sociala sammanhang eller i relationer till människor.

Personlig utveckling handlar om att växa och utvecklas som person. Något som är viktigt är att viljan till förändring finns, och att du är öppen. Förändring innebär att finna dig själv och dina positiva förutsättningar. Inte att göra om dig till något du inte är.
Vi arbetar för att nå detta genom att:

• Våga släppa gammalt beteende.
• Lära känna dig själv
• Förstå ditt inre jag
• Speglingar och dess påverkan
• Förstärka de positiva sidorna
• Bekanta dig med dina egenskaper

Kursen är lagd på sex steg inom en 12-månaders period. Ett av våra mål är att du lär dig avslappning genom resor i det undermedvetna.

Pris: 1.200 sek/steg
i priset igår arbetsmaterial.

Boende ordnas och bekostas av eleven själv, Vi hjälper till med tips på bra hotell

För information och bokning kontakta Rosie Kitti (Tidigare Bengtsson)
>> Till bokning & kontakt [ Klicka här ]